English
Aanpak restauratie-opdracht
Een van ons komt, op verzoek, bij u langs en maakt een analyse van de noodzakelijk geachte restauratiemaatregelen en van uw wensen. Aan de hand daarvan wordt er een schriftelijk plan van aanpak opgesteld met een verbindende offerte.

Inhoud offerte
De offerte bevat een bevestiging van de analyse, een bevestiging van uw wensen, een beschrijving van de overeengekomen maatregelen, een zo nauwkeurige mogelijke schatting van de duur van de restauratie en op verzoek, het opstellen van een schriftelijke en/of fotografische documentatie van de uitgevoerde werkzaamheden. 

Wat gebeurt er dan?
Op verzoek wordt er een afspraak gemaakt om het betreffende object bij u af te halen voor vervoer naar het atelier. In het atelier wordt de staat voor restauratie gedocumenteerd, eventueel gefotografeerd. Het restauratieplan wordt uitgevoerd en na voltooiing worden eventueel foto's van de restauratie werkzaamheden meegeleverd. We maken een afspraak voor bezorging op uw adres of laten u weten dat uw voorwerp bij het atelier kan worden opgehaald.


Huntington
> Vergroting

Het atelier
> Vergroting

Habrecht
> Vergroting